Γεώργιος Κοπακάκης,
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μαχόμενος δικηγόρος από το 1992, έχω μεγάλη δικαστηριακή πείρα,
που ξεκινάει από τα κατώτερα δικαστήρια και φθάνει μέχρι
την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
Γεώργιος Κοπακάκης LLM, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Σπουδές


  • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Master στο δίκαιο της Διεθνούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας, University of London

Οι πελάτες μου βρίσκουν σε εμένα έναν επαγγελματία ικανό, αξιοπρεπή και υπεύθυνο, με αγάπη για τη δουλειά του και σεβασμό στον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, με κύρος τόσο στους δικηγορικούς κύκλους όσο και στις δικαστικές αίθουσες. Έναν νομικό καταρτισμένο και ενημερωμένο, με βαθιά και σφαιρική κατανόηση του ουσιαστικού δικαίου και αφομοίωση των δικονομικών κανόνων. Επίμονο, αλλά νηφάλιο και ευέλικτο, με χαρακτηρίζει η προσοχή μου στη λεπτομέρεια, η εχεμύθεια και η ακεραιότητα. Ως δικηγόρος, δεν είμαι λάτρης της «πεπατημένης». Έχω στον νου μου να βρω πάντα τον καλύτερο δρόμο προς το επιθυμητό αποτέλεσμα και δεν φοβάμαι να τον περπατήσω πρώτος. Ξέρω να ξεχωρίζω το ουσιώδες κάθε υπόθεσης, ο δικανικός μου λόγος είναι πειστικός, τα δικόγραφά μου μεστά και προσεγμένα και η αντίληψή μου καθαρή.

Ο τρόπος σκέψης μου είναι μαθηματικός και η φιλοσοφία μου αριστοτελική. Προσπαθώ να μην ξεχνώ την ανθρώπινη διάσταση στην κάθε υπόθεση, ακόμα και στις τετριμμένες. Έχω αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχω πάρει Master στο δίκαιο της Διεθνούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας από το University of London. Γνωρίζω άπταιστα Αγγλικά και καλά Γαλλικά, έχω προχωρημένη γνώση Ιταλικών και Γερμανικών. Είναι λίγοι οι τομείς του δικαίου που δεν με έχουν απασχολήσει. Κυρίως όμως ειδικεύομαι στο αστικό δίκαιο σε όλες του τις εκφάνσεις, στο εργατικό δίκαιο, στο δίκαιο των συμβάσεων και του ανταγωνισμού, στο δίκαιο των αποζημιώσεων και στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το δίκαιο ρυθμίζει κοινωνικές καταστάσεις και οι κοινωνικές καταστάσεις δεν έχουν ποτέ τη μορφή στεγανών κουτιών, ώστε να αποτελούν αντικείμενο ενός και μόνο κλάδου δικαίου. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί καλή γνώση όλων των κλάδων του δικαίου και αφομοίωση του αστικού δικαίου, που είναι το γενικό ιδιωτικό δίκαιο και ρυθμίζει ολόκληρη την γκάμα της κοινωνικής ζωής, από την προσωπική κατάσταση και τις οικογενειακές σχέσεις, μέχρι τις κάθε είδους συμφωνίες, δοσοληψίες και συναλλαγές. Μόνο αν πατά γερά στο θεμέλιο αυτό μπορεί στη συνέχεια ο νομικός να εντοπίσει τους ειδικότερους κλάδους στους οποίους εμπίπτει η κάθε περίπτωση και να προσαρμόσει την ανάλυσή του ανάλογα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους ειδικότερους κανόνες που τυχόν ρυθμίζουν τις ιδιαιτερότητές της, αλλά και χωρίς ποτέ να ξεχνά ότι κάθε κοινωνική εκδήλωση έχει πολλαπλές πλευρές και διαστάσεις. Τέλος, ορθή αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης δεν είναι δυνατή χωρίς εμπεδωμένη γνώση των δικονομικών κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο άσκησης ενός δικαιώματος ή μιας αξίωσης ενώπιον των δικαστηρίων. Δεν αρκεί να έχει κανείς αξιώσεις και ενστάσεις. Πρέπει και να ξέρει πώς να διεκδικήσει τις αξιώσεις του ή να προβάλει τις ενστάσεις του σωστά και αποτελεσματικά.

Ως νομικό, με χαρακτηρίζει πράγματι η εμπεδωμένη και βαθιά γνώση του αστικού δικαίου σε όλες τις εκφάνσεις του, της φιλοσοφίας που διέπει τις διατάξεις του και του τρόπου ερμηνείας τους από τα δικαστήρια. Διαθέτω μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία η οποία συνοδεύεται από στέρεη και ολοκληρωμένη αντίληψη του δικονομικού δικαίου. Τέλος, έχω ικανοποιητική γνώση ποινικού και διοικητικού δικαίου και ειδικά εκείνων των περιοχών των δικαίων αυτών που γειτνιάζουν με τα αντικείμενα που ως επί το πλείστον ασχολούμαι.

Το υπόβαθρο αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσω στο μέγιστο τη γνώση μου στους ειδικότερους τομείς, στους οποίους έχω ειδικευθεί και στους οποίους έχω αποκτήσει σημαντικότατη εμπειρία και μου δίνει τη δυνατότητα να ερευνήσω αποτελεσματικά το νομικό και το νομολογιακό καθεστώς της κάθε περίπτωσης και να αποκτώ ολοκληρωμένη εκτίμηση όλων των πλευρών της κάθε υπόθεσης με την οποία ασχολούμαι.

Ως δικηγόρος, δεν είμαι λάτρης της «πεπατημένης». Έχω στον νου μου να βρω πάντα τον καλύτερο δρόμο προς το επιθυμητό αποτέλεσμα και δεν φοβάμαι να τον περπατήσω πρώτος.