Όροι και προϋποθέσεις

Σας παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και τις Προϋποθέσεις που διέπουν αυτόν τον ιστότοπο. Η συνέχιση της περιήγησής σας σημαίνει ότι τους αποδέχεσθε.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν τον επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  τον κωδικό σύνδεση, τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που τον επισκέπτεστε ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΑ COOKIES;

Η σελίδα μου χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται:

• τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων
• αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (ώστε να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση),
• αν μου έχετε επιτρέψει (ή όχι) να χρησιμοποιώ cookies με τον τρόπο που πιο πάνω περιγράφω.
Η αποδοχή των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά καθιστά τη φυλλομέτρηση του ποιοτικότερη για εσάς. Μπορείτε να τα διαγράψετε με τον τρόπο που περιγράφω πιο κάτω ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχω τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ COOKIES

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με την επιθυμία σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Terms and Conditions

WHAT ARE COOKIES?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

HOW DO WE USE COOKIES?

Our page uses cookies to remember:

• your display preferences, such as contrast colour settings or font size
• if you have already replied to a survey pop-up that asks you if the content was helpful or not (so you won’t be asked again)
• if you have agreed (or not) to our use of cookies on this siteAlso, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here

HOW TO CONTROL COOKIES

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.