Γεώργιος Κοπακάκης

LLM, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μαχόμενος δικηγόρος από το 1992,
έχω μεγάλη δικαστηριακή πείρα, που ξεκινάει
από τα κατώτερα δικαστήρια και φθάνει
μέχρι την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

START MOBILE

Γεώργιος Κοπακάκης LLM, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεώργιος Κοπακάκης

LLM, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μαχόμενος δικηγόρος από το 1992, έχω μεγάλη δικαστηριακή πείρα, που ξεκινάει από τα κατώτερα δικαστήρια και φθάνει μέχρι την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

END MOBILE

Η προσέγγισή μου

Δεν αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση, εκείνες όμως τις οποίες αναλαμβάνω, τις αναλαμβάνω υπεύθυνα και τους αφιερώνω την ενέργεια που απαιτούν. Είμαι σκληρός αντίδικος, αλλά δεν αποκλείω ποτέ τη δυνατότητα συμβιβασμού. Δεν διαχωρίζω μεταξύ «μικρών» και «μεγάλων» υποθέσεων και έχω μάθει ότι τις «μεγάλες» υποθέσεις τις φέρνουν οι «μικρές».
Σέβομαι τον πελάτη μου και προσπαθώ να του εξηγήσω όλες τις πτυχές της υπόθεσής του, γνωρίζοντας ότι η συνεργασία του και η αλληλοκατανόηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία. Εννοώ να αμείβομαι για τη δουλειά μου, αλλά έχει πάντα εξίσου μεγάλη σημασία για εμένα η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μου.
Δεν βλέπω τον πελάτη ως μεμονωμένη υπόθεση, αλλά επιθυμώ να δημιουργώ και να διατηρώ μαζί του μια σχέση διαρκείας. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα διστάσω να τον προειδοποιήσω για τις μικρές πιθανότητες επιτυχίας της υπόθεσής του, αν αυτές είναι πράγματι μικρές, και να τον αποτρέψω από αντιδικίες που δεν θα αποβούν προς το συμφέρον του.

Οι τομείς δικαίου

Το δίκαιο ρυθμίζει κοινωνικές καταστάσεις και οι κοινωνικές καταστάσεις δεν έχουν ποτέ τη μορφή στεγανών κουτιών,
ώστε να αποτελούν αντικείμενο ενός και μόνο κλάδου δικαίου.

1

Επαγγελματικά - Εργασιακά θέματα

Έχω σημαντική εμπειρία στα θέματα εργασιακών συμβάσεων, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου…

2

Εμπορικά θέματα

Είμαι έμπειρος στην κατάστρωση και την ερμηνεία των όρων εμπορικών συμβάσεων και συνεργασιών, τόσο εσωτερικών, όσο και διεθνών…

3

Συμβάσεις έργου

Η εμπειρία μου σε θέματα συμβάσεων έργου εκτείνεται τόσο σε θέματα ασφαλούς κατάστρωσης των συμβατικών όρων, όσο και στη δικαστική αντιμετώπιση…

4

Οικογενειακά - Κληρονομικά θέματα

Μπορώ να σας κατατοπίσω και να σας εκπροσωπήσω αποτελεσματικά σε όλα τα θέματα οικογενειακού δικαίου, να σας συνδράμω στη σύνταξη συμφωνητικών συμβίωσης…

5

Αστικά νομικά πρόσωπα

Μπορώ να αναλάβω την ίδρυση και την κατάστρωση της λειτουργίας σωματείων, ιδρυμάτων, αστικών συνεταιρισμών και αστικών εταιρειών.

6

Ακίνητα

Μπορείτε να βασισθείτε στις γνώσεις και την εμπειρία μου τόσο στη διαπραγμάτευση και τον έλεγχο των όρων συμβάσεων και συμφωνιών με αντικείμενο την αγοραπωλησία

7

Αποζημιώσεις

Έχω σοβαρότατη πείρα δικαστικής διεκδίκησης αποζημιώσεων. Είτε πρόκειται για σοβαρά και πολλές φορές θανατηφόρα τροχαία ή εργατικά ατυχήματα…

8

Πνευματική ιδιοκτησία

Είμαι κάτοχος Master στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ως δικηγόρος του «ΑΣΜΑ 450+», του μεγαλυτέρου σωματείου συνθετών και στιχουργών της χώρας…

9

Δικονομία - Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Η μεγάλη μου δικαστική εμπειρία και η βαθιά γνώση μου, τόσο του ουσιαστικού, όσο και του δικονομικού δικαίου, μου έχει δώσει τη δυνατότητα να κινούμαι αξιόπιστα….

Ξέρω να ξεχωρίζω το ουσιώδες κάθε υπόθεσης, ο δικανικός μου λόγος είναι πειστικός, τα δικόγραφά μου μεστά και προσεγμένα και η αντίληψή μου καθαρή.

Δημοσιεύσεις

Ερμηνεία σύμβασης μετόχων για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή 150 150 Γιώργος Κοπακάκης
Ερμηνεία σύμβασης μετόχων για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή

Ερμηνεία δικαιοπραξιών (ΑΚ 173 και 200). Παράλληλη σύναψη αφενός σύμβασης αγοράς μετοχών ανώνυμης εταιρείας από αλλοδαπό επενδυτή και αφετέρου συμφωνητικού μετόχων (ιδίως σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και τη διοίκηση της εταιρείας). Υπαναχώρηση του επενδυτή-αγοραστή από τη σύμβαση πώλησης των μετοχών λόγω αθέτησης του συμφωνητικού μετόχων εκ μέρους των πωλητών. Αναζήτηση του βαθμού εξάρτησης μεταξύ των δύο ως άνω συμβάσεων· ιδίως εξέταση του ζητήματος αν η παραβίαση του συμφωνητικού των μετόχων, και ειδικότερα η παράλειψη εξασφάλισης υπέρ του επενδυτή της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρείας, συνιστά ουσιώδη παραβίαση και της σύμβασης πώλησης των μετοχών. Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου διότι κατά τη διαδικασία ανεύρεσης της αληθινής βούλησης των μερών το δικαστήριο αρκέστηκε στη γραμματική ερμηνεία των επίμαχων συμφωνιών, χωρίς να λάβει υπόψη του περιστατικά κρίσιμα κατά την καλή πίστη για τον εντοπισμό του αμοιβαία αποδεκτού νοήματος των δηλώσεων βουλήσεων, όπως επιβάλλει το άρθρο 200 ΑΚ (όπως π.χ. τον οικονομικό σκοπό των παραπάνω συμβάσεων, τα δικαιολογημένα συμφέροντα της αναιρεσείουσας εταιρείας, ως αλλοδαπού επενδυτή στην Ελλάδα, τη συνηθισμένη σε τέτοιες συναλλαγές εξασφάλιση της συμμετοχής του επενδυτή στη διοίκηση της εταιρείας κ.ά).

περισσότερα
Η ΕΔΕΜ των δημιουργών 150 150 Γιώργος Κοπακάκης
Η ΕΔΕΜ των δημιουργών

Εγκρίθηκε από το Δικαστήριο το καταστατικό του νέου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Έργων και καταχωρήθηκε στο ΕΒΕΑ. Η ΕΔΕΜ των δημιουργών έχει πλέον νομική προσωπικότητα!    

περισσότερα