Πολιτική απορρήτου

Ναι, στο πλαίσιο της άσκησης της δικηγορίας μου συλλέγω και επεξεργάζομαι προσωπικά δεδομένα σας. Δικών σας, αλλά και των εκπροσώπων, των συνεργατών σας και των υπαλλήλων σας. Μάλιστα τα δεδομένα αυτά συχνά δεν περιορίζονται καν στα συνήθη δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μου και τις δοσοληψίες μου μαζί σας (ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό,ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, οικονομική κατάσταση, αριθμούς ταυτότητας, φορολογικού μητρώου και κοινωνικής ασφάλισης, τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ). Τις περισσότερες φορές εκτείνονται και σε “ευαίσθητα” δεδομένα σας, καθώς αναφέρονται στις αστικές και εμπορικές σχέσεις σας στη συμμετοχή σας σε σωματεία και ενώσεις προσώπων, στην υγεία σας, στην κοινωνική σας πρόνοια, ακόμα και στην ερωτική σας ζωή ή και τις τυχόν ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και καταδίκες σας ή τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, δυσκολίες και οφειλές σας. Τα δεδομένα όμως αυτά περιορίζονται αποκλειστικά σε εκείνα που εσείς μου εμπιστεύεσθε και η επεξεργασία τους έχει αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία του γραφείου μου και την εκπλήρωση των εντολών σας. Να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να διαβιβάσω τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο παρά μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εντολών σας και των δικών μου φορολογικών υποχρεώσεων. Όποτε μου το ζητήσετε, θα σας δώσω πρόσβαση στα δεδομένα σας που έχω συλλέξει, θα τα διορθώσω ή θα τα επικαιροποιήσω, θα περιορίσω την επεξεργασία τους, όπως μου ζητήσετε και ακόμα και θα τα διαγράψω και θα πάψω να τα επεξεργάζομαι, στον βαθμό βεβαίως που ο νόμος και οι δικές μου φορολογικές υποχρεώσεις το επιτρέπουν. Δεν έχετε παρά να με ειδοποιήσετε στέλνοντάς μου ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Όσο όμως δεν το κάνετε, θεωρώ προφανώς ότι συνεχίζετε να εμπιστεύεσθε την εχεμύθειά μου και μου επιτρέπετε τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.

Privacy policy

Indeed! While practicing law, I do collect and process your personal data. Those of your representatives, associates, and employees as well. Actually, these data are often not even confined to those usually necessary for the purposes of communicating and doing business with you, such as your name and surname, telephone number, email address, age, residence, profession, family status, education, financial status, ID, tax, and social security numbers, bank account numbers, etc. Most of the times they extend themselves to your “sensitive” personal data, since they concern your civil and commercial relations, your participation to any unions, or entities, your health status, your social security status, even your sexual life, or any criminal, or disciplinary investigations, proceedings, or convictions against you, or your financial duties, difficulties, or debts. These data however are strictly confined to those you yourselves deemed appropriate to entrust me with, while their processing takes place strictly for the purposes of my practice, and of fulfilling your mandates. Rest assured that I will not disclose your data to any third party, insofar it is not necessary for fulfilling your mandates, or my own fiscal duties. Whenever you ask me to, I will allow you due access to any of your personal data collected by me, I will rectify them, restrict their processing according to your wishes, or even erase them and stop processing them, as long of course as the law and my own fiscal duties allow me. You merely have to notify me through email at [email protected]. As long however as you choose not to do so, I shall obviously consider that you continue to trust in my discretion and allow me to lawfully collect and process your personal data.