Η ΕΔΕΜ των δημιουργών

Η ΕΔΕΜ των δημιουργών 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Εγκρίθηκε από το Δικαστήριο το καταστατικό του νέου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Έργων και καταχωρήθηκε στο ΕΒΕΑ. Η ΕΔΕΜ των δημιουργών έχει πλέον νομική προσωπικότητα!